چیزهایی که می‌پسندم

این اشیا همیشه به کمک من آمده‌اند در کوهنوردی کافی است در صورت بروز حوادث به یاد بیاورم که آنها با منند و همه چیز درست شود.

A Wand

Bear Spray

Firestarter

Flask

Schnitzel with Noodles

Sleeping Bag

Survival Knife

Tent

Warm Woolen Mittens